SLOW-NATUR
(www.slownatur.sk)
Silice, vonné oleje, vône do kúpeľa a sauny, príslušenstvo.

WELEDA - v súlade s človekom aj prírodou
viac o WELEDE

ZANNA na FacebookuKontaktná adresa a odberné miesto

Mgr. Dagmar Jančeková ZANNA
Slowackého 36
821 04 Bratislava 2

PO-PI: 10:00 – 12:00, 17:00 – 19:00

IČO: 40 704 823

Mobil: +421 907 739 084
Email: office@zanna.sk

Číslo živnostenského registra:
102-35180
WELEDA - viete čo je to?

Uverejnený: 18.8.2008

Weleda bola posledná keltská kňažka, ktorá spolu s ďalšími 9 kňažkami strážila liečiteľskú múdrosť druidov na Ostrove siedmich spánkov...

Táto oblasť dodnes existuje na území dnešného Francúzska. Hypotéza, že okrem liečiteľských tajomstiev tieto kňažky strážili aj iné tajomstvá, napr. rituálne, má svoje opodstatnenie. Okrem toho „Weleda“ bol aj titul pre najvyššiu kňažku Keltov. Weledu zajali Rimania po obsadení Gálie. V Ríme potom pôsobila ako veštkyňa a liečiteľka až do konca svojho života. Z jej odkazu, aj z dedičstva iných národov biely mongolský láma dr. Vostokov v roku 1990 zdokumentoval 3600 bylinných receptúr.

Súvislosť prírodných preparátov Weleda s antropozofickým učením dr.Rudolfa Steinera spočíva v rovine kozmodynamickej teórie – pohyb planét, jednotlivé fázy pohybu Mesiaca a zber liečivých rastlín, či ich spracovanie, uznáva aj dnešná fytofarmakológia. Ak vychádzame z tohto bodu, potom patrí Weleda k najcitlivejšie spracovanému kozmetickému a liečebnému radu v rámci prístupu k prírode a človeku. Vďaka tejto kvalitatívnej jedinečnosti sa jej účinky prejavujú rýchlejšie – sú totiž v súlade s biorytmami človeka fyzikálne, chemicky i energeticky. Tŕnistá cesta značky Weleda od 20.rokov 20.storočia cez obdobie fašizmu až po povojnové obdobie nás len v tomto poznatku utvrdzuje.