SLOW-NATUR
(www.slownatur.sk)
Silice, vonné oleje, vône do kúpeľa a sauny, príslušenstvo.

WELEDA - v súlade s človekom aj prírodou
viac o WELEDE

BIOVIA
(www.biovia.sk)
Poradenstvo vo výžive, výklad tarotu, numerológia, astrológia.
email: biovia@biovia.sk

Bachova kvetová terapia
(www.bachovaterapie.cz)
predaj esencií a ďalších produktov - cukríky, liečivá masť, nočné Rescue Remedy,poradenstvo



Kontaktná adresa a miesto podnikania

Mgr. Dagmar Jančeková ZANNA
Drieňová 34,
821 03 Bratislava 2

IČO: 40 704 823

Mobil: +421 907 739 084
Telefón: +421 2 43 33 05 20
Email: office@zanna.sk

Číslo živnostenského registra:
102-35180


Zväčšiť mapu



Poďakovanie

Uverejnený: 23.12.2012

všetci sme tu pre niečo

Zanna - oáza pokoja (takto zvyknete nazývať našu predajňu na Drieňovej 34 v Bratislave)- je tu pre svoje poslanie, ktoré napĺňa už 22 rokov. Pred niekoľkými rokmi pôsobila ako poradensko-vzdelávacie a relaxačné centrum,potom prišla potreba zmeny názvu. Dnes, na prahu roku 2013 je prijímaná s láskou v srdciach svojich priaznivcov, a preto sa Vám ako jej zakladateľka chcem poďakovať za Vašu doterajšiu pozornosť, sústavnú priazeň, ktorú prejavujete a aj dôveru, s ktorou sa na mňa obraciate v bežných i ťažších situáciách Vášho života. S úctou Mgr.Dagmar Jančeková ZANNA